Mezi Mezibořím a Litvínovem by mohla vzniknout přečerpávací vodní elektrárna. Záměr vybudovat v turisticky vyhledávané lokalitě Šumný důl přečerpávací elektrárnu za 30 miliard korun předložila městu Meziboří a okolním obcím společnost Synergion. Ta momentálně s Mezibořím a obcemi jedná. Podle zástupců firmy by Meziboří z projektu mohlo získat minimálně sedm milionů korun ročně. Klíny, Lom a Český Jiřetín kolem pěti milionů.

„Záměr výstavby vodního díla v této lokalitě je velmi starý, o výstavbě se tady uvažovalo již před padesáti lety. Firma Synergion je nyní v průzkumné části projektu, zjišťujeme, zda je projekt realizovatelný. Jsme v kontaktu se starostou Meziboří i starosty okolních obcí,“ sdělil včera zástupce společnosti Jiří Langer.

Nevyroste dříve než za deset let

Elektrárna, která by mohla vzniknout nejdřív v roce 2020, by měla sloužit ke skladování elektrické energie prostřednictvím potenciální energie vody. Podle firmy Synergion umožňuje řešit výkyvy spotřeby elektrické energie během dne. „Ráno a v podvečer bývají v odběru elektrické energie z energetické soustavy výkonové spotřební špičky, kdežto v noci je odběr elektrické energie malý,“ vysvětlil Langer.

Přečerpávací vodní elektrárna by se měla skládat z horní a dolní nádrže. Dolní nádrž by měla vzniknout přehrazením Bílého potoka. Když by se nádrž po dobu stavby nestihla naplnit, firma uvažuje o vodě z Flájské přehrady.

Navrhované řešení přečerpávací vodní elektrárny Šumný důl.

Zastupitelstvo Meziboří má v pondělí 25. května jednat o deklaraci projektu. Starosta města Miroslav Huml vidí stavbu vodního díla jako přínos pro Meziboří. „Město by dostalo přímý příspěvek do rozpočtu v souladu se smlouvou o spolupráci, provozovatel by měl mít sídlo ve městě Meziboří z toho vyplývají daňové výnosy. Vytvoří se nová pracovní místa a obchodní příležitosti pro místní firmy. Předpokládáme i zvýšení turistického ruchu jako další ekonomickou příležitost,“ sdělil Huml.

Velká vodní plocha prý změní mikroklima

Opačného názoru je starosta obce Klíny. Obává se změny mikroklimatu a narušení přírody. „Bojujeme proti tomu, taková masa vody by zničila turistiku a oteplovala by dny v zimě. Studie jsme si dělat nenechali, protože je to obyčejná fyzika. Firma nám nabízí ročně kolem pěti milionů, nechceme peníze za každou cenu. Obec má v místě pozemky i katastrální území, takže bez našeho souhlasu by měl být projekt nerealizovatelný, řekl starosta Klínů Jiří Matoušek. „Navíc by elektrárna měla vzniknout v Loučenské hornatině, tu Ústecký kraj před několika lety označil jako přírodní park, zaplavilo by to i chráněné rostliny,“ dodal Matoušek.