Nejen stavba v blízkosti gymnázia nyní slouží bezdomovcům a narkomanům. Okolo zchátralého domu se navíc volně povalují použité injekční stříkačky, léky, láhve a další hromady odpadu.

S chátráním kasáren se nechce vedení města Mostu smířit. Moc ale nezmůže.

„Stav některých objektů v areálu bývalých kasáren nás nesmírně mrzí. Všechny jsou ale v soukromém vlastnictví a město tak má velmi omezené možnosti, jak jej ovlivnit,“ konstatuje náměstkyně primátora Hana Jeníčková.

Mostecký deník majitele jedné ze zchátralých budov kontaktoval. Majitel Radko Marinkov ale našemu listu uvedl, že se ke stavu domu v kasárnách nebude vyjadřovat. Deníku neodpověděl ani na otázku, zda má v plánu zničenou budovu opravit.

Výzvy a sankce

Stavební úřad mosteckého magistrátu od roku 2006 opakovaně vyzývá majitele nemovitostí čísla popisného 1282, 1283 a 1285 ke zjednání nápravy stavu uvedených budov. V roce 2007 tak činí i na podnět Ministerstva kultury ČR.

„V tom roce totiž ministerstvo prohlašuje soubor nemovitostí bývalých jezdeckých kasáren za kulturní památku. Vlastníci ostatních objektů bývalých kasáren ale s prohlášením za kulturní památku nesouhlasí. Rozhodnutí napadají a věc se dostává až k soudu, který rozhodnutí ministerstva ruší a vrací zpět ministerstvu k dalšímu řízení. To se vede od té doby a dosud není ukončeno,“ uvedla tisková mluvčí města Mostu Alena Sedláčková, podle které přestože řízení není ukončeno probíhají ohledání na místě, vypracovávají se znalecké posudky, které vlastníci zase napadají povinností vlastníků v takové situaci podle zákona je chovat se k objektům jako by památkou byly.

„Znamená to, že ke stavebním zásahům potřebují svolení památkářů a především také, že musejí udržovat stavbu v řádném stavu,“ vysvětluje vedoucí odboru stavební úřad Stanislav Franta.

Tři z objektů v areálu tak nadále chátrají. Zoufalí začínají být i lidé, kteří v blízkosti zchátralých budov podnikají. „Chystáme se stěhovat, začíná tady být nebezpečno, upozornil pracovník společnosti Elit, která má sídlo za sešlou budovou.

Na majitele domů tlačí stavební úřad. Po opakovaných výzvách stavební úřad uložil v listopadu loňského roku pokuty za přestupek proti stavebnímu řádu. V lednu pak zahájil správní řízení ve věci porušení stavebního zákona a vydal další výzvy ke zjednání nápravy.