Společnost zaměstnancům na Vánoce poskytne celkově šedesát milionů korun. Průměrná výše třináctého platu je dvacet dva tisíc pět set korun, o něco nižší částku, necelých osmnáct tisíc korun, obdrží zaměstnanci servisní společnosti Coal Services.

Třináctý plat je ve společnostech Litvínovská uhelná, Vršanská uhelná a Coal Services rozdělen na dvě části. První část je provázána s příslušným ustanovením kolektivní smlouvy. Druhá je ovlivněna především hodnocením ekonomických výsledků jednotlivých firem. Dalšími vlivy jsou výše inflace a výkonnostní a motivační cíle skupiny.

„Míra rozdílné výkonnosti firem je rozhodující hodnota, ze které jsme vycházeli, nicméně jsme nuceni brát v potaz i další hlediska. Působíme v regionu jako skupina, naše úspěchy a cíle jsou mnohdy posuzovány měřítkem skupiny, stejně tak problematické výzvy budoucnosti se dotknou celé skupiny. Proto je nezbytné, abychom v otázce 13. platu přihlédli i k těmto vlivům,“ uvedl personální ředitel Czech Coal Ivan Ondřejka, který byl pověřen koordinací jednání o podmínkách výplaty 13. platu v rámci celé skupiny Czech Coal.

Příjemců třináctého platu je ve třech společnostech letos celkem 2 672.