„Jsme rádi, že jeden z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v regionu nepodporuje pouze obce ve svém bezprostředním okolí, ale všechny, včetně horských obcí,“ uvedl předseda Svazku obcí, litvínovský místostarosta Martin Klika a doufá, že spolupráce bude pokračovat i do budoucna.

Generální ředitel Litvínovské uhelné Petr Kolman připomněl, jakou změnou Krušné hory prošly v posledních dvaceti letech a poukázal na fakt, že těžební společnost je připravena podporovat i další aktivity, které povedou k propagaci a zpřístupnění krajiny Krušných hor turistickým účelům. „Krušné hory by se měly otevírat turistickému ruchu, a pokud příroda vzkvétá, měli by toho lidé smysluplným způsobem využít,“ dodal Petr Kolman.

Svazek obcí hodlá peníze od Litvínovské uhelné využít mimo jiné na opravu stávajících a výrobu nových turistických informačních tabulí, opravu odpočívadel, tisk turistických map a propagačních materiálů a revizi cyklotras a autookruhu.

Sdružení obcí v regionu Krušných hor zahrnuje celkem 11 obcí: Litvínov, Meziboří, Lom, Horní Jiřetín, Louku u Litvínova, Mariánské Radčice, Klíny, Český Jiřetín, Brandov, Horu Svaté Kateřiny a Novou Ves v Horách. Vznikl na základě smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí v červnu roku 2001.

(pim)