Chtějí obří šachty více otevřít veřejnosti a ukázat celý cyklus povrchového dobývání uhlí od těžby skrývky až po rekultivace. A jako na africkém safari nabízejí průvodce.

„Zájemci z řad veřejnosti mají na výběr z pěti prohlídkových tras,“ uvedla mluvčí Czech Coal Liběna Novotná.

První trasa vede do lomu ČSA, další do lomu Vršany přímo k těžebním velkostrojům. Lze navázat na trasu přes rekultivace. Existuje i zkrácená verze bez návštěvy lomu s výkladem na vyhlídkové terase. Výletníky přepraví firemní terénní vozidla s kapacitou patnáct osob. Safari potrvá do října. „V rámci zkušebního provozu je návštěva do konce tohoto roku zdarma,“ uvedla mluvčí. Zájemci se mají registrovat na webu Czech Coal.

Safari „balíček“ doporučuje i prohlídku čistírny důlních vod a Podkrušnohorského technického muzea, hornického skanzenu. I jeho návštěvnost stoupá. Muzeum v areálu bývalého hlubinného dolu Julius III. mezi Mostem a Litvínovem navštívilo loni sedm tisíc lidí, letos již čtyři tisíce. Muzeum se teď rozšiřuje o expozici Od uhlí k ropě.

„Pokud se vše povede, otevřeme novou výstavu v polovině září,“ řekl Zbyněk Jakš, ředitel muzea.

Využití hornictví v turismu není novinkou. Na Hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava vznikl před lety bakalářský obor Geovědní a montánní turismus. Vyučuje se i v Mostě.

„Je to perspektivní obor s širokým uplatněním. Rozhodně netrpíme nedostatkem uchazečů,“ řekl František Kružík, vedoucí mosteckého univerzitního pracoviště .

Podle Kružíka nemívají absolventi problém se sháněním zaměstnání. Mohou pracovat kdekoliv v cestovním ruchu, v muzeích, založit si vlastní cestovní kancelář nebo dělat průvodce třeba v Indonésii. Studium totiž zahrnuje výuku tří jazyků i ekonomii.

V ročníku může být až 35 studentů. V průměru jich dokončí studium 18 až 20.