„Program podpoří dlouhodobé vzdělávací akce, stipendijní programy a stáže, projekty na vybavení specializovaných učeben nebo nákup finančně náročných učebních pomůcek. Je určen pro střední a vysoké školy působící v okresu Most,“ uvedla mluvčí Czech Coal Liběna Novotná.

Dosažená úroveň vzdělání obyvatel Ústeckého kraje je v průměru nižší než v ostatních oblastech republiky. Ústecký kraj má nejnižší zastoupení vysokoškoláků v populaci – 6,5 % (v roce 2006).

Pro srovnání s celorepublikovým průměrem: patnáct procent lidí v populaci pětadvacetiletých až čtyřiatřicetiletých má vysokoškolské vzdělání. Ani to ale není dostačující. Jde o třetí nejhorší výsledek mezi zeměmi OECD. Popisuje to nejnovější mezinárodní studie.

„To číslo je opravdu malé. Průměr zemí OECD i vyspělých států Evropské unie přesahuje třicet procent. Stále tak máme ještě leccos dohánět,“ řekla Michaela Kleňhová z Ústavu pro informace ve vzdělávání.

Vysokoškoláci na úřadu práce: K 28. únoru 2009 bylo v okrese Most 97 nezaměstnaných mezi vysokoškoláky magisterského stupně (1,2%) a 39 mezi bakaláři (0.5%). V současnosti je v okrese Most největší zájem o lékaře, stavební techniky, stavbyvedoucí, elektroinženýry a vychovatele. Situace v ostatních okresech Ústeckého kraje je obdobná. Zdroj: Czech Coal

Firmy tak mohou mít problém najít zaměstnance s požadovaným vzděláním. „Ačkoli významné společnosti, včetně skupiny Czech Coal, nabízejí kvalifikované pozice, vzdělanostní struktura požadavkům neodpovídá,“ potvrzuje Novotná.

Žádost o účast v Programu Spolužití musí být podána do 31. srpna 2009.