Podle generálního ředitele společnosti Petra Jeníka určitě nehrozí, že by obě města mohla zůstat bez dodávek tepla. Hospodářské výsledky prý vypadají velmi dobře a společnost dosahuje zisku. Teplárna tak plánuje zprovoznit nový uhelný blok za pět až šest miliard korun.

V příštím roce je předpokládaný jen mírný nárůst ceny tepla. Možná zůstane i cena stejná.

Po krizi United Energy nejvíce tíží nárůst pohledávek vůči splatnosti společnosti. Firmy, bytová družsta, ale i státní instituce mají problém včas zaplatit faktury za dodávky tepla. Pohledávky podle generálního ředitele Petra Jeníka vzrostly o tři sta procent. Řádově se již jedná v desítkách milionů korun. Společnost prý může uzavřít „páku“, ale dluhy se snaží vymoci mírovou cestou.

Cena za teplo: stejná, nebo mírně vyšší

Cenu tepla na příští rok společnost ještě nemá stanovenou. „Nyní jsme ve fázi zpracovávání. Předpokládáme mírný nárůst, řádově jedno až dvě procenta. Možná cena zůstane na stejné úrovni,“ řekl včera Petr Jeník.

Obyvatelé Mostu a Litvínova se podle generálního ředitele o teplo nemusejí bát. V teplárně Komořany totiž začala jedna z největších investic posledních let. V březnu byla zahájena stavba externího uhelného hospodářství.

„Cílem stavby uhelné skládky je oprostit se od stoprocentní závislosti na úpravně uhlí Komořany a mít možnost nakupovat uhlí od jiných dodavatelů, tak abychom dosáhli lepší ceny,“ vysvětlil Petr Jeník.

Je předpoklad, že skládka bude uvedena do provozu již v lednu příštího roku.

Nový blok vyjde na miliardy

Se současnou situací kolem těžby hnědého uhlí souvisí i stavba nového uhelného bloku za pět až šest miliard korun. „Více dopředu však stavbu nového uhelného zdroje přistrkává legislativa Evropské unie, která se připravuje a kterou pečlivě sledujeme,“ řekl Petr Jeník, podle kterého se to týká emisních limitů někdy po roce 2016. „To totiž stávající Komořany již nebude možné provozovat a nebo za cenu skutečně masivních investic. To pak vychází lépe postavit nový blok,“ dodal Jeník.

Skupina J &T, do níž UE patří, je ve sporu právě s nynějším dodavatelm uhlí, skupinou Czech Coal (CC). V srpnu podala CC Úřadu na ochranu hospodářské soutěže námitky proti navrhovanému spojení skupiny J&T a společnosti International Power Opatovice. Podle CC může spojení „prohloubit nerovnováhu na trhu s výrobou elektrické energie a na trhu hnědého uhlí“.