„Budeme ještě zvažovat, jakým způsobem se do celonárodní certifikace regionálních produktů zapojíme. Prvním krokem teď bude návrh vizuálního označení. Další postup budeme projednávat s řediteli jednotlivých destinačních oblastí Brány do Čech, Českého středohoří, Dolního Poohří, Krušných hor a Českého Švýcarska,“uvedl Radek Vonka, radní Ústeckého kraje.