V referendu se většina hlasujících vyslovila pro to, aby zastupitelé umožnili změnou územního plánu výstavbu skladovacího areálu obilovin.

Hlasovat přišlo 115 z přibližně dvou stovek oprávněných voličů, tedy více než 66 procent obyvatel. Z toho bylo 108 platných hlasů. Přepočteno na procenta – 62,06 %. Aby bylo referendum platné, bylo zapotřebí více než 35procentní účasti. Pro změnu územního plánu se vyslovilo 36,2 % voličů (63 hlasů), odmítlo ji 25,86 % lidí (45 hlasů). „Výsledek referenda je pro rozhodnutí zastupitelstva závazný, musí se jím řídit,“ uvedl starosta Lišnice Petr Pillár.

O změnu územního plánu usiluje rodina Silberových, místních zemědělců. Proč? V dosavadním územním plánu obce je sice místo vyhrazené pro podobnou výstavbu, to ale farmářům nevyhovuje. Je ve svažitém terénu, nezasíťované, bez dobré přístupové cesty. Jiné vhodné místo se nalézá na pozemku Silberových poblíž hlavní silnice mezi Nemilkovem a Lišnicí, v plánu se ale nejedná o půdu pro skladovací prostory. Proto je zapotřebí změny územního plánu.

S tou ale část obyvatel a zastupitelů nesouhlasila. Obávali se narušení životního prostředí a vzhledu okolí. „Zpracovaný posudek o vlivu stavby na životní prostředí uvádí, že zamýšlený areál s linkou na posklizňovou úpravu obilovin a skladování v silech nebude mít významný vliv na jednotlivé složky životního prostředí,“ uvedli Silberovi v dopise, v němž vysvětlovali obyvatelům své plány. Až bude areál hotový, postupně ho mají obrůst stromy. Tím, že nebude na nyní nevhodném místě, se také vyhne část obce zvýšené dopravní zátěži. „Celý areál by měl stát v dostatečné vzdálenosti od zastavěné části obce,“ ujišťují zemědělci.

Rodina koupila usedlost v roce 2001. Výstavba skladového areálu je prý důležitá. „Nyní se budeme moci dál smysluplně podílet na rozvoji zemědělské výroby,“ řekl včera odpoledne Deníku Johann Silber. „Chci poděkovat občanům, že šli hlasovat, a za to, jak volili,“ dodal. Lidem prý ještě rozdá děkovné dopisy.

Se stavbou se nemůže začít hned, ale až budou vyřízené veškeré formality. Johann Silber předpokládá, že by to mohlo být v roce 2011. Podle projektové dokumentace vyrostou tři tisícitunová sila a čtyři pětisettunová sila. S investicí by rodině mohla pomoci Evropská unie.