Deníku to sdělil konkurzní správce podniku Vlastislav Vlček. Původně měla být řešením reorganizace, nakonec byl zvolen konkurz. Hlavním cílem je podle Vlastislava Vlčka zachování výroby.

Společnost bude nyní připravena na rozdělení na živou a mrtvou část. Snahou poté bude živou část prodat jako fungující strategickému investorovi spolu se zakázkami i zaměstnanci. Ta mrtvá část aktiv bude obsahovat například nepoužívané stroje a další věci, které nejsou k výrobě potřeba. Tato část bude prodána formou veřejné dražby. Výtěžek z obou částí pak získají věřitelé