Partnerská součinnost mezi komorami trvá již od roku 1993. Dnes, krátce po třetí hodině odpolední, ji předseda OHK Most Rudolf Jung a prezident IHK Halle-Dessau Albrecht Hatton prodloužili o další rok. "Kooperace začala již v roce 1991 setkáním přednostů okresů Merseburg a Most, které zorganizovala IHK," zavzpomínal Rudolf Jung na začátky hospodářských vztahů. "Zájem o těsnější součinnost vyplynul z podobných hospodářských struktur v obou regionech, charakteristických chemií, hornictvím a energetikou," dodal. "Mezitím již existuje mnoho úspěšných projektů a kooperací. V České republice působí asi stovka podniků z obvodu IHK," doplnil Albrecht Hatton. Projekty, na kterých budou obě komory v tomto roce spolupracovat se týkají ročního tématu OHK Most - Zajištění kvality/management kvality nebo turismu a cestovního ruchu. IHK Halle-Dessau podporuje OHK Most v oblasti turismu a organizuje výměnu zkušeností na téma: „Turistické stezky."