Nejnovější a nejmodernější tuzemské kolesové rýpadlo bylo předáno Dolům Bílina v červnu loňského roku, kdy byla ukončena jeho montáž. Generálním dodavatelem byla dceřiná společnost Prodeco. Nový přírůstek bílinské skrývky je určen pro těžbu v nejobtížnějších nadložních partiích s častým výskytem těžko rozpojitelných a pevných zemin a jílů. „V takových náročných podmínkách je nosná konstrukce rýpadla namáhána značnými vibracemi, které se přenášejí do všech částí stroje, včetně kabiny řidiče,“ řekl projektant Jan Marek, který se problematikou zavěšení kabiny snižujícího vibrace dlouhodobě zabývá. Své zkušenosti přenesl do řešení nového, robustnějšího, lépe vyváženého a odpruženého závěsu kabiny rýpadla KK 1 300, jehož projekt dokončili na začátku roku 2009.

Protože ve stejném roce došlo na pátém skrývkovém řezu DB u rýpadla K 2 000/K 101, vývojového předchůdce nového stroje KK 1 300/K 111, ke skluzu bloku čelního svahu, bylo rozhodnuto o novém umístění a posunutí kabiny řidiče K 2 000. Konstrukční řešení závěsu kabiny jsou u obou velkostrojů totožná.

Základem je příhradová ocelová konstrukce zavěšená na hřídeli a dvou ložiskách tak, aby spolu s odpruženou kabinou tvořila vyváženou houpačku. Kabina visí v závěsu na širokém pruhu gumového pásu a je podepřena dvojicí atypických pružin. Tlumení zajišťují dva svislé a dva vodorovné tlumiče. Případnému stržení kabiny brání zdvojené, tzv. sekundární zavěšení na silném laně. Kontrolní měření prokázala, že takto zkonstruované odpružení kabiny objektivně eliminuje přenášení vibrací do kabiny.

Text, foto: Tomáš Vrba