Odpůrci plánované výstavby spalovny odpadu v Komořanech u Mostu zahájili protestní kampaň „Neodpadnem!" a začali šířit petici. Ve výzvě hejtmanovi kritizují krajské zastupitelstvo za podporu projektu a žádají, aby změnilo svá rozhodnutí.

Za protestem stojí například Petr Globočník z litvínovského sdružení Kořeny, mostecký duchovní Petr Svašek, mostecká dětská lékařka Renata Jechová, starosta Horního Jiřetína Vladimír Buřt a Jiří Škoda ze Strany zelených.

PROJEKT EVO Projekt Energetické využívání odpadů (EVO) počítá se spálením 150 000 tun odpadků ročně z celého Ústeckého kraje. Tím se sníží skládkování, které zákon omezuje. Spalovna se plánuje do roku 2020 v areálu teplárny u Mostu. Použije domácí odpad místo uhlí k výrobě elektřiny a tepla pro domy.

„Umístění spalovny do imisemi silně zatížené oblasti Mostecka je pro nás nepřijatelné," uvedl Škoda.

Podle kritiků spalovna nepřinese nic dobrého, bude vypouštět škodliviny, zintenzivní silniční dopravu a zhorší již tak pošramocené image Mostecka.

Podle teplárenské společnosti United Energy kampaň proti spalovně mate obyvatele zkreslenými údaji, které mají před volbami vyvolat „hysterii u široké veřejnosti".

Ministerstvo životního prostředí s výstavbou spalovny souhlasilo a krajský úřad vydal integrované povolení. Energetici mají instalovat nejlepší dostupnou technologii (BAT). Podle úřadů díky několikanásobnému čištění spalin má spalovna stanovené daleko nižší emisní limity než spalovací zdroj na pevná paliva či biomasu.

V chystaném zařízení se teplo ze spalování využije pro systém centrálního zásobování teplem a pro výrobu elektrické energie, která se předá do veřejné rozvodné sítě.

„Odpady jsou využity jako palivo a šetří tak přírodní neobnovitelné zdroje surovin a energie," konstatoval Zdeněk Rytíř z kanceláře hejtmana.

„Projekt EVO Komořany je kvalitní projekt, což potvrdila po desetiměsíčním přezkumu nezávislá organizace Jaspers," uvedla Miloslava Kučerová, tisková mluvčí United Energy. Jaspers je poradní orgán Evropské komise, Evropské investiční banky a Evropské banky pro obnovu a rozvoj.

„Při pohledu na projekt spalovny by se zdálo, že krása střídá nádheru. Ovšem z jeho plánované realizace v tak zamořeném prostředí, jako je oblast Komořan u Mostu, se spíše zdá, že při vymýšlení projektu nebyl někdo při smyslech," prohlásil Jan Hrubeš, předseda mosteckých zelených.

Kritici spalovny, kteří zdůrazňují spalování odpadů, ale upozaďují jeho energetické využití, trvají na tom, že spalovna nemá na průmyslem zatíženém Mostecku co dělat. Varují například před vypouštěním těžkých kovů jako je arzén a rtuť nebo stroncia.

Podle úřadů se tyto kovy uvolňují i při spalování uhlí, ale spalovna směsného komunálního odpadu má legislativně stanoveny mnohem přísnější emisní parametry než běžné teplárny a elektrárny.

„Vzhledem k tomu, že bude využita nejmodernější dostupná technika, zařízení EVO se svou skutečnou produkcí bude schopno dosáhnout parametry emisí hluboko pod legislativou předepsanými limity," sdělila mluvčí United Energy.

Krajský úřad navíc upozornil, že provoz spalovny bude pod dohledem autorizované osoby. Tato povinnost vyplývá ze zákona.

Firma z Komořan argumentuje i faktem, že spalování odpadu kvůli získávání energie je běžné v řadě evropských zemí.

Umístění EVO Komořany (vpředu) u teplárny.

Zařízení EVO Komořany bude umístěno v průmyslové zóně v blízkosti areálu teplárny Komořany společnosti United Energy, v těsné blízkosti chladících věží. Obrázek: www.evokomorany.cz