Alespoň z pohledu zaměstnanosti. Mostečané a Litvínované jsou na tom lépe než lidé z řady vesnic. Jsou dokonce vísky, kde nemá práci každý čtvrtý dospělák.

Například Korozluky. Počátkem ledna se ocitly na 1. místě, které nikdo nemá rád. Mají přes 29 procent. To je nejvyšší míra nezaměstnanosti v regionu. „Z osmapadesáti ekonomicky aktivních obyvatel Korozluk je sedmnáct lidí v evidenci uchazečů o zaměstnání,“ sdělila Eva Maříková, mluvčí úřadu práce.

Naopak nejnižší míru nezaměstnanosti, přes 8 procent, si užívají Polerady. Ze sto deseti práceschopných lidí jich nemá místo jen devět. Pro představu: Most má 15% a 5 523 lidí bez práce, Litvínov skoro 17% a 2 373 nezaměstnaných.

Co s vyšší nezaměstnaností, která vede k sociálnímu vyloučení a prohlubuje zadlužování lidí, hodlají vesnice dělat? K nejaktivnějším patří Obrnice. Chystají převratnou novinku. Vedení obce chce vytvořit místní technické služby, první sociální firmu svého druhu v regionu. Zaměstnala by asi dvacet dlouhodobě nezaměstnaných nízkokvalifiko­vaných lidi z Obrnic. Pracovali by i pro okolní vesnice.

„Zatím je to ve fázi úvah a konzultací,“ sdělila starostka Obrnic Drahomíra Miklošová. Hlavním cílem by nebyl zisk, ale vytvoření a udržení pracovních míst, zlepšení sociálního klima a zajištění údržby v nejisté době, kdy stát snižuje vesnicím dotace na veřejně prospěšné práce (VPP).

O záměru Obrnic se hovoří i na úřadu české vlády. Její Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách zařadila Obrnice na seznam obcí, od kterých se mohou ostatní učit.

Miklošová informovala o plánu svazek obcí Srpina.

„Bavili jsme se o tom. Pokud to bude pro naši obec výhodné, obrnické technické služby využijeme,“ sdělil starosta Korozluk Dimitrij Sklenka. Podle něj budou VPP v útlumu, přestože jsou pro obce velmi důležité, a nelze se spoléhat ani na komerční firmy, kterým se do odlehlých vsí nevyplatí jezdit za každou maličkostí a jsou drahé.

O vzniku obrnických služeb rozhodne zastupitelstvo nejdříve v roce 2012. V plánu je nejprve přestavba obecního domu u obrnického úřadu. V domě bude zázemí pro dělníky na VPP a poté možná sídlo sociální firmy. Ta bude asi obecně prospěšnou společností, aby mohla žádat stát a EU o dotace na provoz a stroje. „Myslím si, že záměr je životaschopný,“ uvedla Miklošová.