Společnost nechala během pěti let opravit dvě uhelná rypadla, čtyři skrývková rypadla a čtyři zakladače v lomech ČSA a Vršany. Cyklus obnovy velkostrojů je 12 až 15 let.
Obnovu v lomu ČSA firma podle jejího technického ředitele Františka Svobody načasovala tak, aby velkostroje mohly bez významnějších opravárenských zásahů vydržet do konce životnosti první etapy těžby v této lokalitě. „Pokud by se rozhodlo o pokračování těžby, máme připravena variantní řešení, jak pokračovat. Byla by to kombinace nových investic a generálních oprav vybraných velkostrojů,“ uvedl.
MUS plánuje společně s německým koncernem E.ON výstavbu tepelné elektrárny o výkonu 1200 megawattů, která by využívala uhlí z lomu Vršany.
Další generální rekonstrukce uhelného a skrývkového rypadla a zakladače v této lokalitě MUS plánuje v letech 2011 až 2015. „Pokud se záměr výstavby elektrárny uskuteční, bude to znamenat investice zejména do přepravy uhlí,“ doplnil Svoboda.
Zatímco v lomu Vršany jsou dostupné zásoby uhlí do roku 2055, v lomu ČSA při zachování územních ekologických limitů těžby hnědého uhlí jen do roku 2017. Při zrušení limitů, jež vláda schválila v roce 1991, by MUS mohla v ČSA dobývat uhlí až do roku 2060. Vedení firmy nyní hledá řešení, jak prodloužit těžbu v ČSA v rámci současných limitů alespoň o tři až pět let.
MUS začátkem července oznámila, že zatím nebude usilovat o rozšíření těžby hnědého uhlí za limity. Firma zároveň prodloužila o rok do 30. června 2008 platnost nabídky na odkup domů a pozemků v Horním Jiřetíně a Černicích, jež by v případě zrušení těžebních limitů musely být zbourány.
Těžební firma se 4200 zaměstnanci patří do skupiny Czech Coal, která se vedle těžby a prodeje hnědého uhlí zabývá i obchodem elektrickou energií a povolenkami na emise skleníkových plynů.