Zatímco v rámci EU pochází z obnovitelných zdrojů asi 13 procent veškeré elektřiny, v Česku je to jen necelých 5 procent. To je téměř čtyřikrát méně než na Slovensku, s výjimkou Polska nás pak předstihují všechny sousední státy. Nejvíce využívají obnovitelných zdrojů Rakušané, kteří takto vyrobí přes 60 procent veškeré elektřiny. Nejvýznamnějším tuzemským zdrojem obnovitelné energie jsou vodní elektrárny. Jejich potenciál je však již prakticky vyčerpán.
„Očekáváme především rozvoj využívání biomasy. Zejména v elektroenergetice, výrobě tepla i v dopravě,“ odhaduje tiskový mluvčí ministerstva životního prostředí Jakub Kašpar.

ČR by podle EU měla do roku 2020 z obnovitelných zdrojů pokrýt dvacet procent spotřebované energie. „Většina této energie by měla pocházet právě z biomasy,“ říká Kašpar.

Mostecká společnost Czech Ecoenergy odstoupila od svého záměru postavit v průmyslové zóně Joseph u obce Havraň elektrárnu a teplárnu na biomasu. Deníku to včera řekl majitel společnosti Tomáš Turčan. Důvodem zrušení záměru byly hlavně negativní reakce obce, která se obávala nepříznivého vlivu spalování na okolí. Turčanovi se nepodařilo přesvědčit zástupce obce o opaku. Nepomohla ani podpora mostecké radnice, která by prodejem svých pozemků investorovi získala 20 milionů korun. „Projekt ale žije dál,“ řekl Turčan. Hledá jiné vhodné místo v regionu, kde by mohl ekologický energokomplex stát. Jedním z cílů je dodávat teplo sousední obci a elektřinu do sítě. Původně měl komplex vyrábět energii z dřevěného odpadu firmy Europahaus - Holzindustries, která v Josephu postaví závod na výrobu dřevěných domků. Druhou surovinou měla být z jedné třetiny sláma. Turčan se stál po přehodnocení plánu majitelem Europahaus - Holzindustries a chystá v zóně přidruženou výrobu briket a peletek lisovaných z odpadních dřevěných štěpek. Ty mohou částečně nahradit uhlí i ve velkých teplárnách, upravených na spalování alternativního paliva.

Příkladem jde i společnost Celio, provozující skládku u Litvínova. Část odpadu využívá k výrobě bioplynu, kterým vytápí provozní budovy a ohřívá vodu. Kogenerační jednotka vyrábí i elektřinu, která jde do sítě.