Hospodářství firmy podle něj ovlivňuje výše úhrady ztráty z provozu městské hromadné dopravy od obou měst, jež jsou i hlavními akcionáři společnosti. Zatímco podnik vypočítal pro letošní rok prokazatelnou ztrátu na 174 milionů korun, zastupitelé Mostu a Litvínova vyčlenili v rozpočtu celkem jen 132 milionů korun. "Pokud to tak zůstane, dá se na konci letošního roku očekávat propad hospodaření podniku do ztráty," uvedl.

Vozový park podniku zahrnuje 138 autobusů a 67 tramvají. Předloni firma investovala do nákupu 39 nových autobusů 149 milionů korun. Nyní usiluje i o výměnu sice spolehlivých, ale už zastaralých tramvají T3. Most proto podá žádost o dotaci z programu EU zaměřeného na modernizaci městské hromadné dopravy. Na nákup nízkopodlažních tramvají může město získat 220 milionů korun, dalších potřebných 50 milionů korun představuje spoluúčast města.
Na 8. června svolalo představenstvo podniku valnou hromadu. Kromě schválení účetní uzávěrky za loňský rok či návrhu na vypořádání výsledku hospodaření budou na programu i personální změny v orgánech společnosti.

Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova s 530 zaměstnanci zajišťuje městskou a příměstskou hromadnou autobusovou a tramvajovou dopravu v Mostě, Litvínově, Meziboří, Lomu a Oseku na Teplicku. Pro Ústecký kraj zabezpečuje i meziměstskou linkovou dopravu. Od roku 2003 podnik provozuje sanitní přepravu nemocných a rodiček.