Unipetrol přispěl částkou 2,45 milionu korun nejen na rozvoj společenského, kulturního i sportovního života, ale také na modernizaci a rozvoj obcí. Příspěvek Unipetrolu obce využijí například na opravu silnic a cyklostezek, modernizaci veřejného osvětlení a vybavení pečovatelského domu či přístavbu školy.

„Být zodpovědnou firmou považujeme za velmi důležité. Dáváme našim spoluobčanům nejen práci, ale dlouhodobě pravidelně přispíváme na projekty, které zlepšují úroveň života v našem okolí. I letos podpoříme aktivity, na které by obce v rozpočtech obtížně hledaly finanční prostředky,“ říká Katarzyna Woś, místopředsedkyně představenstva skupiny Unipetrol zodpovědná za společenskou odpovědnost firmy a Nadaci Unipetrol.

Obdarovaná města a obce využijí peníze od Unipetrolu převážně na společenské a kulturní akce, sportovní aktivity pro děti nebo na modernizaci a rozvoj obcí. Litvínov za získané peníze uspořádá celoměstskou akci Krušnohorské Vánoce. Město Most nakoupí schodišťové sedačky v domově pro seniory a také rozšíří a opraví cyklostezky. Brandov zmodernizuje veřejné osvětlení a Hora Svaté Kateřiny zase opraví nevyhovující silnici v Dolní ulici.