"Tuto společnost, která je s podílem 51 % majoritním vlastníkem skupiny Czech Coal, tak od počátku března kontrolují pouze Vasil Bobela a Petr Pudil. Ti jsou zároveň manažery klíčových společností skupiny," uvedl Radek Stavěl, mluvčí Czech Coal.

Vasil Bobela je předsedou představenstva společnosti Mostecká uhelná a Petr Pudil je předsedou představenstva a generálním ředitelem Czech Coal a.s.

Podrobnosti transakce nebudou zúčastněné strany podle vzájemné dohody zveřejňovat, dodal Stavěl.

Podle vyjádření mluvčího se na strategických záměrech skupiny, která je předním obchodníkem s energetickými komoditami a disponuje největšími dostupnými zásobami uhlí v ČR, se změnou v akcionářské struktuře nic nemění. "Zájmem Czech Coal je dosažení postavení nejúspěšnějšího nezávislého obchodníka na trzích s elektrickou energií a hnědým uhlím. Skupina dále pracuje na realizaci projektu moderní tepelné elektrárny a připravuje projekt zpřístupnění zásob hnědého uhlí za územními limity budoucím generacím," uvedl Stavěl.

Skupina Czech Coal zahrnuje obchodníka s energetickými komoditami Czech Coal a.s., dále ji tvoří společnost Mostecká uhelná a.s., do skupiny rovněž patří řada obslužných společností a majetkové účasti v regionálních teplárnách.