Podle vedení Litvínova je tento plán hlavně ekologickým přínosem pro místní region. „Jde hlavně o likvidaci odpadu tím nejčistějším způsobem. Nebude se tak již zahrabávat do země, ale nejen, že bude šetrně odstraněn, ale získá se z něj i teplo,“ informoval druhý místostarosta Pavel Stehlík. Toho rada města pověřila, aby pokračoval v jednáních se zástupci společnosti E. I. C., která bude toto zpracování provádět. Litvínov navíc oslovil i město Most s nabídkou spolupráce v této ekologické snaze. Zařízení, které společnost dodá bude šetrně spalovat odpad a přeměňovat jej na energii.

Litvínov chce požádat o dotaci z Evropských fondů. Současná legislativa totiž podle místostarosty Stehlíka neumožňuje Litvínovu žádat o finanční podporu z Operačního programu životního prostředí, který se těmito záležitostmi zabývá.

V březnu byl místostarosta Pavel Stehlík přítomen na celostátní konferenci o odpadovém hospodářství v Ostravě. Při jednotlivých prezentacích zaujala přístupem a technickým řešením zejména firma E. I. C., která ze všech zúčastněných firem byla nejkomplexnější jak v technickém řešení na využitelnost dílčích složek procesu energetického zpracování komunálního odpadu a nejméně drastická na životní prostředí.

O spolupráci bude vedení obou měst jednat při dnešním společném obědě. Bude se také mluvit o dopravní infrastruktuře či propojení kamerového systému. O tom, zda se Litvínov napojí na nějaké stávající zařízení či vybuduje zcela nové místo na zpracovávání odpadu, se stále ještě jedná.

Ekologickou přeměnu odpadu na energie zvolilo před několika lety i vedení skládky CELIO.

Již v roce 2004 zakoupila společnost Celio jednu kogenerační jednotku, která ze skládky komunálního odpadu čerpá bioplyn a ten pak přeměňuje na teplo a elektřinu. Předloni přibylo druhé zařízení. Teplem vyrobeným z odpadu je tak zásobována nejen administrativní budova, ale i dílna na zpracování elektrošrotu či hala na zpracování plastů. „Nejen, že je toto zpracování odpadů šetrné k životnímu prostředí, ale navíc se z něj produkuje i teplo a elektřina. Máme nejkvalitnější provozovanou jednotku, která je na trhu,“ sdělil ředitel Celia Antonín Beneš.

Dalším nápadem, který měl ekologicky odlehčit Mostecku, byl plán společnosti Czech Ecoenergy. Ta chtěla v průmyslové zóně Joseph u Havraně vybudovat za 400 milionů korun elektrárnu a teplárnu na biomasu. Pro výrobu energie chtěla společnost využívat ze dvou třetin dřevěný odpad firmy Europahaus – Holzindustries, která v zóně chtěla postavit závod na výrobu dřevěných domků. Druhou surovinou měla být z jedné třetiny sláma, což mělo pomoci místním zemědělcům. Vyrobená elektřina by pak šla do sítě vysokého napětí a teplo by odebíraly podniky v průmyslové zóně. Zastupitelstvo Havraně však záměr zamítlo.