Česká obchodní inspekce (ČOI) kontrolovala čerpací stanice pohonných hmot po celé České republice, Mostecko nevyjímaje. Odebíraly se vzorky pohonných hmot (benzínů, naft, směsného paliva a LPG) a kontrolovala se jakost. Z celkového počtu 128 vzorků odebraných v červnu nevyhovělo jakostním požadavkům šest vzorků, tj. 4,7%. Bohužel statistiky se pro samotné Mostecko nedělají, takže počet čerpacích stanic, které nevyhovují normám, nejsou zjistitelné a uveřejňovat konkrétní čerpací stanice není možné.

Jména závadných benzínek ČOI neřekne

„Následky za zveřejnění konkrétních subjektů v podobě prohraných soudů pro poškození dobrého jména na sebe nikdy nenechaly dlouho čekat. Prostě vzhledem k současné zákonné úpravě nejsme oprávněni k takovému postupu. Očekáváme rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, že jsme povinni jména všech kontrolovaných subjektů zveřejňovat,“ říká ústřední ředitelka ČOI Jana Příhodová.

„Česká obchodní inspekce provádí jen odběry vzorků. Ty pak posílá do specializovaných laboratoří, kde se dělají rozbory, a nám nezbývá než čekat přibližně dva týdny na výsledky, jestli je pohonná hmota závadná nebo není. Největší problém je ale v tom, že pohonné hmoty se na čerpacích stanicích mění minimálně dvakrát do týdne, a proto nelze ihned přerušit prodej závadného paliva. Do zjištění výsledků se palivo vyprodá a Česká obchodní inspekce by vlastně zveřejňovala případné nebezpečí v době, kdy už by informace nebyla pravdivá,“ objasňuje tisková mluvčí obchodní inspekce Kamila Juhaňáková.

Motorům neuškodí

Odborník na paliva Vladimír Matějovský potvrdil postoj ČOI k uveřejňování konkrétních jmen: „Každá sebemenší odchylka kteréhokoli kontrolovaného parametru je považována za neshodu a vzorek kontroloři zahrnou do statistiky jako nevyhovující. Důležité přitom je, že zjišťované odchylky ve většině případů nemají prakticky žádný negativní vliv na provoz, výkon a životnost motoru ani na životní prostředí.“

Kateřina Slezáková