"Vzdělávání je v souladu s kritérii Asociace průvodců v SRN, je ukončeno závěrečnou zkouškou a certifikátem," informoval František Jochman, předseda asociace. V této souvislosti pořádá asociace workshop. Ten se uskuteční 24. dubna od jedné hodiny odpolední v hotelu Cascade. V rámci workshopu budou německým partnerem a školitelem představeny tematické okruhy kurzu, místa konání a podmínky účasti v kurzu, který je podpořen z iniciativy INTERREG IIIA. Na programu je představení projektu na vzdělávání průvodců cestovního ruchu, tematické okruhy a možnost účasti. Bude zde také možnost individuálních rozhovorů či navazování kontaktů. Účast je bezplatná.