Některé objekty bývalé továrny padly v minulých dnech k zemi. Pod sutinami naštěstí nikdo nebyl. Hasiči místo prohledali i termokamerou. „Měli jsme obavy, aby pod hromadou cihel a betonu nebyl nějaký sběrač kovů. Sutiny prohledali tři speciálně vycvičení psi kynologické služby. Nikoho nenašli," řekla starosta Duchcova Jitka Bártová.

Část zříceného objektu zasahoval do Havířské ulice. Městská policie jej ohraničila páskou. Majitel továrny nechal po dohodě s městem strhnout i zbytek inkriminovaných budov. „Po pádu střechy hrozilo, že zbytek spadne do ulice, proto hned následující den zástupce vlastníků zboural všechny tři objekty, ohrožující chodce v Havířské ulici. Velké kusy železa si hned odvezli, zbytek si s jejich svolením rozebírají naši spoluobčané," dodala Bártová.

Areál TDV je obrovský a také problematický. Každý kdo by chtěl s bývalou továrnou nějak nakládat by se musel nejprve vypořádat s ekologickou zátěží, která se na areál váže. Před několika lety v TDV zasahovali hasiči při požárů starých trámů. Při hašení na místě zjistili, že v některých budovách jsou demižony s kyselinou dusičnou. Ta je velmi jedovatou žíravinou, která může vážně ohrozit životní prostředí. Nebezpečná je i pro člověka, její výpary mohou poleptat sliznici. „My všichni v Duchcově doufáme, že se v TDV v dohledné době nejen odstraní ekologická zátěž, ale že zmizí i tuny a tuny suti a že areál bude nakonec opravdu využit jako brown field. Ale to už my, jako město, neovlivníme," nechala se slyšet starostka.

Území závodu má celkovou plochu 3,6 ha, z toho je zastavěná plocha 33%. Závod přiléhá těsně k historické části města. Historie TDV je dlouhá a ne nezajímavá. Závod byl založen už v roce 1904 a to Pavlem Hirschem. Společnost vyráběla dětské kočárky, koloběžky, tříkolky, autíčka, houpačky atd.. Až do roku 1938 byl závod hlavním výrobcem dětských kočárků v Československu. Během 2. světové války se musela fabrika přeorientovat skoro jen na válečnou výrobu. Ze závodu tehdy vyjížděly jen dva typy kočárků, zbytek byla válečná produkce. Po únoru 1948 si továrnu židovských majitelů opět přivlastnil někdo jiný. Tentokrát to nebyli Němci, ale komunisté.

Závod od roku 1949 vystupoval pod názvem Továrna dětských vozidel. V roce 1975 v továrně pracovalo 445 lidí, 80 % tvořily ženy. Závod měl vlastní školku, kuchyni s kantýnou a lékařskou ordinaci. V roce 1989 byla TDV zprivatizována a od té doby pustne a pustne.(kos)