Zastupitelé dlouho rozhodovali, zda objekt prodat či pronajmout. Vuplynulých měsících odborníci zjišťovali možnosti a podmínky prodeje či pronájmu. Na základě analýz přijalo obrnické zastupitelstvo usnesení, podle něhož objekt připravují kprodeji. Výběrové řízení na kupce může být však vyhlášeno až po předání objektu. „Na dalším zasedání zastupitelstva naší obce, tedy 6.února, bychom rádi projednali záměr prodeje. Bude zveřejněn a vpřípadě, že se nevyskytnou žádné další překážky, zastupitelstvo schválí prodej a následně bude vyhlášeno výběrové řízení,“ sdělila místostarostka Obrnic Drahomíra Miklošová.

Investoři to ale nebudou mít jednoduché. Podle místostarostky jsou podmínky velmi tvrdé.Zájemci obývalá kasárna uVtelna budou muset předložit obci Obrnice podnikatelský záměr a ten bude podroben důkladnému prostudování.

„Chceme vědět, co se bude sobjektem dál dít. Peníze zprodeje půjdou na investiční záměry obce,“ vysvětlila další záměry místostarostka Obrnic.

Otom, jak obec sobjektem naloží, se jednalo velmi dlouho. „Víme, že bychom museli vynaložit větší finanční prostředky na opravy areálu, protože je již vzanedbaném stavu a dlouho se oněj nikdo nestaral,“ sdělila již dříve místostarostka.

Zrušení kasáren a jejich změna vzónu podnikání není na Mostecku výjimečnou událostí. V90.letech minulého století opustila armáda historická kasárna vMostě, postavená vroce 1907za Rakouska– Uherska. Po složitých jednáních se stal areál soukromou rozvojovou zónou.