„Záměr investora bude předložen zastupitelstvu Ústeckého kraje. Předpokládá se, že projednání návrhu kupní smlouvy na pozemky proběhne v květnu,“ sdělil Zdeněk Rytíř, vedoucí oddělení tiskových informací krajského úřadu.

Nový závod by měl zaměstnat až 450 lidí. Do konce letoška investor předpokládá, že získá stavební povolení. Pak může začít stavba továrny.
Pokud se plány investora naplní, vyroste na severu Čech jediný závod společnosti Solar Turbines, který v regionu Evropy, Afriky a Středního východu zvládne renovace klíčových součástí turbín potřebných pro jejich následné generální opravy.

„S ohledem na současnou hospodářskou situaci a konkurenci dalších států v Evropě považujeme za velký úspěch to, že se nám ve spolupráci s agenturou CzechInvest podařilo přesvědčit významnou společnost Solar Turbines pro ohlášení záměru investovat v průmyslové zóně Triangle. Díky plánované investici Solar Turbines by mělo postupně vzniknout na 450 nových kvalifikovaných pracovních míst, jejich nabídku však chceme s přílivem dalších potencionálních společností zvyšovat,“ uvedla hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová.

„Ústecký kraj se snažil investorovi vyjít maximálně vstříc. Do poslední chvíle totiž nebylo jasné, zda dohodu o záměru s investorem podepíše právě Česká republika,“ dodal Zdeněk Rytíř.

Solar Turbines je součástí koncernu Catterpilar.