Firma Junek–R, nájemce městského hradu Hněvín, může podnikat na hradě až do roku 2020. Radní prodloužili nájemní smlouvu čtyři roky před ukončením její platnosti. Firma má hrad v pronájmu od roku 2004 a měla ho mít do roku 2015.

O prodloužení o pět let požádala před několika měsíci. Radní tvrdí, že nejprve váhali, ale nakonec rok 2020 schválili.

„Hněvín je trošku atypický. Po diskuzi v komisi a v radě jsme se shodli, že pronájem by měl být v delším horizontu,“ uvedla náměstkyně primátora Hana Jeníčková.

Radní říkají, že postupovali standardně jako u kterékoliv jiné žádosti a zároveň převedli na Hněvín část aktivit z prodaného kulturního domu Repre, který má firma také v pronájmu. Nejprve zveřejnili záměr pronájmu hradu na úřední desce, čímž dali šanci i jiným firmám. Lepšího nájemce nenašli.

Novinkou je, že firma musí každý rok, včetně letoška, uspořádat na hradě za své peníze tři akce pro veřejnost. Dřív to platilo pro Repre. Ostatní podmínky se prý ve smlouvě nemění. „Pokud budou problémy, dá se smlouva ukončit,“ řekli radní.

Proč firma žádala delší pronájem? „Do Hněvína jsme investovali dost peněz a zaměstnáváme tam dvacítku lidí, které si chceme udržet,“ řekl jednatel Vladislav Junek.

Radní přihlédli i k tomu, že nájemci klesli příjmy v Repre, které se kvůli chystané rekonstrukci vyprazdňuje.

Existují lidé, kteří dohodu kritizují. Novináři i radnice dostali dopis s výtkami.

„V prodloužení smlouvy nevidím žádný logický důvod. Město je k panu Junkovi nestandardně vstřícné,“ zlobí se pisatel podepsaný jako I. Mašek.