V místě se v dobách vojenského letiště, na jehož místě průmyslová zóna Triangle vznikla, nacházely bunkry pro letadla tzv. žiželického rozptylu.
Fotovoltaická elektrárna o výkonu 6000 kW přemění sluneční energii v energii elektrickou a ta bude dodávána do čtyři kilometry vzdálené rozvodny vysokého napětí u Triangle, která byla v roce 2007 u silnice Praha – Chomutov postavena v rámci výstavby energocentra pro zónu.

Patnáctihektarová elektrárna

Na ploše 15 hektarů má stát 26 tisíc kusů panelů, každý o výkonu 230 W. Vyplývá to z dokumentace k územnímu řízení ke sluneční elektrárně.
„Území žiželického rozptylu bylo po likvidaci stavebních objektů během přípravy zóny Triangle upraveno do roviny, nepatrně ukloněné k jihu. V současnosti je zatravněno a jeho středem vede neveřejná účelová komunikace propojující silnici I/27 Most – Žatec a silnici procházející zónou. Pozemek v žiželickém rozptylu má vyřešené vlastnické vztahy, plně jej vlastní Ústecký kraj, který jej získal od Armády ČR bezúplatným převodem,“ sdělila Magdalena Hanáčková, tisková mluvčí Ústeckého kraje.

Kraj chce pozemek pronajmout investorovi, který tam elektrárnu vybuduje. Zisk z pronájmu má sloužit k financování údržby zóny Triangle, jako je například úklid komunikací, sekání trávy či provoz veřejného osvětlení. Údržba zóny o rozloze 365 hektarů vyjde ročně na tři až čtyři miliony korun.
„V tuto chvíli nelze předjímat budoucího provozovatele elektrárny, ale obecně se dá říci, že to bude někdo, kdo předloží nejlepší projekt s celkovou nejvyšší výhodností pro kraj,“ sdělila M. Hanáčková.

Krajský úřad Ústeckého kraje plánuje vypsat výběrové řízení na investora elektrárny, předpokládá se pronájem pozemku na 20 až 25 let.