Mezi zemědělci v regionu oproti tomu netáhl chov skotu. Přinejmenším jedna z farem ale výrazně vyčnívala. V kadaňské Jezerce se chovatelům podařilo v posledním období obrovsky zvýšit dojivost krav.

Předchozí rok byl nebývale dobrý na úrodnost selat. A to nejen v regionu, ale v celé zemi. „Narození více než 315 tisíc selat v chovech Ústeckého kraje v roce 2019 znamenalo meziroční nárůst téměř o 80,5 tisíce selat,“ potvrdila Růžena Funková z Krajské správy Českého statistického úřadu. Odchovat se loni podařilo téměř 280,5 tisíce selat. Tedy asi o 32 procent víc než v roce 2018. „K meziročnímu nárůstu odchovaných selat došlo v osmi krajích, z toho v Ústeckém kraji byl nejvyšší. Na jednu prasnici bylo v kraji odchováno téměř 33 selat, tato hodnota byla nejvyšší v republice,“ vyčíslila Funková.

Pracovníci Technických služeb města Mostu zarovnávají obrubníky na vozovce u sportovní haly na třídě Budovatelů v Mostě
Na spodní části třídy Budovatelů v Mostě se pracuje

Horší to v regionu loni bylo se skotem. Ke konci roku 2019 chovali ústečtí zemědělci víc než 41,4 tisíce kusů skotu. Tedy asi o 700 kusů méně než předloni. Skotu je v Ústeckém kraji skoro nejméně v ČR. Na celkových stavech se region podílel jen třemi procenty. Podíl dojených krav kolem 41 procent byl druhý nejnižší po Karlovarském kraji. Nižší stavy se také odrazily na menší produkci mléka. Chovatelé ho loni vydojili 55 milionů litrů. Značný podíl na tom měl kadaňský statek Jezerka.

Zřizovatel Jezerky, příspěvková organizace Ústeckého kraje Krajská majetková, za výsledky statku dokonce získala plaketu Štít stájového průměru sledovaného roku 2019. „Z původních 15 litrů dojivosti na krávu v roce 2010 bylo v loňském roce dosaženo dojivosti téměř 31 litrů,“ shrnul úspěch mluvčí hejtmanství Martin Volf. Pokroku v Jezerce se podařilo dosáhnout zlepšováním životních podmínek zvířat na statku. Kraj tu už v roce 2018 kompletně zrekonstruoval kravín. Díky dojícímu robotu se tady daří i v moderním provozu zajistit individuální potřeby každého zvířete.

Litvínov - ilustrační foto.
Litvínov ohrožuje úbytek obyvatel. S nimi totiž odtékají i stomilionové příjmy