Kraj může ušetřit až sedm set milionů

„Naše nabídka je o šedesát milionů korun nižší, než požadovaná úhrada Českých drah,“ před rozhodnutím zastupitelů upozorňoval obchodní ředitel RegioJetu Jiří Schmidt. Za deset let působení RegioJetu by podle něj kraj ušetřil sedm set milionů korun.

Na druhou stranu, smlouvu krajští zastupitelé museli s dopravcem podepsat k 1. lednu 2010, jinak by nebyla zajištěna drážní dopravní obslužnost v kraji. „Nabídky Student Agency, přesněji RegioJet a.s. a ČD byly obtížně srovnatelné, jelikož České dráhy slíbily kraji dopravní obslužnost na deset let od 1. ledna 2010, zatímco RegioJet až od platnosti jízdního řádu 2012/13 pro krajskou aglomerační dopravu, resp. 2011/12 pro zbytek kraje. Stávající smlouva kraje s ČD však končí 31.12.2009, i proto zvítězily České dráhy,“ řekl Šulc.

Stát přispěje dvěma a půl miliardami

Provozování železniční dopravy dotuje stát, a ten přislíbil Ústeckému kraji do roku 2020 dvě a půl miliardy korun. „V případě uzavření smlouvy na kratší období, než je deset let, by celou prokazatelnou ztrátu hradil pouze Ústecký kraj. Rozpočet dopravy pro rok 2010 z vlastních zdrojů kraje je 471 milionů a 217,5 milionů korun bude z dotace státu dle vládního usnesení resp. Memoranda o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou,“ informoval radní kraje pro dopravu Jiří Šulc.

ČD slíbily obnovit vozový park

Co ještě rozhodovalo o tom, že konkurenční nabídka RegioJetu neuspěla? „Nabídka ČD obsahuje závazek obnovy vozového parku v objemu více jak dvě miliardy korun, což v překladu znamená pětapadesát zcela nových či modernizovaných vlakových souprav.
K největším vlnám v obnově vozidlového parku dojde během jízdních řádů platných v období 12/2011 – 12/2012 (šestnáct souprav) s tím, že od počátku platnosti smlouvy, tedy od prvního ledna příštího roku bude nasazeno 12 ks modernizovaných vozidel Regionova,“ uvedla tisková mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Hanáčková.

Nejde o kartelovou dohodu?

Jiný pohled na celou problematiku, a to nejen v Ústeckém kraji má majitel Student Agency Radim Jančura, který v zamítnutí nabídky na změnu dopravce vidí především politické pozadí s příchutí kartelové dohody kraje s ČD.

„Za provoz regionálních vlaků ve čtyřech provozních souborech (Šluknovsko, Litoměřicko, Mostecko a aglomerační doprava) v Ústeckém kraji požadovaly ČD 493 milionů korun, naše nabídka garantovala cenu 395 milionů,“ upřesňuje čísla obchodní ředitel RegioJetu Jiří Schmidt. „Později cenu dráhy poněkud snížily, v rámci celého kraje zhruba o 30 mil.Kč, není však známo, v jakém provozním souboru. Proto my mluvíme o jisté úspoře kraje s naší nabídkou ve výši 60 mil.Kč ročně, přestože skutečná úspora je pravděpodobně vyšší,“ pokračuje zástupce konkurence Českých drah.

„Je třeba upozornit na to, že naše cena zahrnuje již na všech tratích provoz nových vozidel. Proto pro kraj představuje vyšší úsporu v následujících letech, kdy ČD, v případě obnovy jejich zastaralého vozového parku, začnou do nákladů promítat i odpisy nově pořízených vozidel. Celkové promrhané finanční prostředky kraje, za 15 let plnění smlouvy s ČD, tak mohou dosáhnout až 1,5 miliardy korun,“ upozorňuje Jiří Schmidt.