Odbory České rafinérské vyhlásily stávkovou pohotovost a požadují zvýšení mezd. Proč je toto zvýšení problém?

Jak jsme již dříve uvedli, mzdy v České rafinérské jsou velmi vysoké, vlastně nejvyšší v českém petrochemickém sektoru. Nepočítaje vrcholové manažery, jsou o 96 procent nad průměrnou českou mzdou. Ekonomika i naše odvětví jsou navíc velmi silně zasaženy negativními vnějšími vlivy, což mělo loni za následek, že jsme vlastníkům vytvořili čistou ztrátu. Protože vnější ekonomické podmínky jsou nadále těžké, je velmi obtížné domluvit se na jakémkoli zvýšení mzdové úrovně a zároveň udržet stabilní zaměstnanost v regionech, kde působíme, tedy včetně Mostecka a Litvínovska.

Unipetrol, majoritní vlastník společnosti, loni zaznamenal ztrátu 2,8 miliardy. Jaký trend očekáváte letos?

Rád bych se vyhnul věštění z křišťálové koule a prorokování. Na druhé straně celkové ekonomické ukazatele nedávají důvod k optimismu. Situace je značně závislá na vnějších faktorech, jako jsou vývoj cen ropy a směnných kursů. Vysoké daně, zejména výše spotřební daně na motorová paliva, mají za následek nejen pokles spotřeby, ale také růst ilegálního dovozu velkého množství motorových paliv do České republiky, což je pro nás a nejen pro nás velmi znepokojující.

Zvažovali jste propouštění kvůli snížení nákladů?

I když neustále pracujeme na optimalizaci společnosti, nemáme v současné době v plánu větší racionalizaci. V tomto roce je naší největší výzvou zahájení náboru mladých talentů, jež nám v budoucnu pomohou nahradit zkušené pracovníky, kteří se blíží důchodovému věku. Nabírat v době poklesu v našem odvětví se může zdát jako rozpor, ale my jsme vždy připraveni přijmout ty správné lidi, abychom mohli růst, až se podmínky zlepší. Absolventy vysokých i středních škol potřebujeme nyní přesvědčit, aby při hledání místa také zvážili práci v České rafinérské.

Od roku 1989 moderní technologie a systémy snížily počet zaměstnanců v litvínovské rafinérii. Obsluhující pracovníci mají velkou odpovědnost a jsou pod velkým tlakem, zaměstnanci stárnou. Jak plánujete získat nové kvalifikované lidi?

Máme program spolupráce s různými vzdělávacími institucemi, jako například s VŠCHT Praha a středními školami v našich regionech. V poslední době jsme přišli s celou řadou vzdělávacích iniciativ, jako je například webová stránka „Zažij chemii“, která propaguje chemii jako zajímavý a perspektivní školní předmět, nebo webová stránka Petroleum.cz , která přináší celý soubor informací ze světa ropy.

Vzhledem ke generační výměně a odchodu zkušených pracovníků prohloubíme tyto aktivity, abychom získali nové mladé pracovníky. Prostřednictvím našeho interního školícího centra vzděláváme nové zaměstnance, aby získali potřebné znalosti a kompetence, které jim umožní zastávat operátorské a jiné pozice v naší společnosti.

Letos hodláte zvýšit objemy zpracované ropy, zvýšit spolehlivost závodu a zaměřit se na ekologické projekty a úpravu odpadní vody. Který úkol je nejsložitější a kolik bude stát?

Projekty na rok 2012 a úsilí zaměstnanců České rafinérské budou zaměřeny na zvýšení spolehlivosti výrobních zařízení, jakož i na snížení spotřeby energie a snížení dalších nákladů. Výstupem ze srovnávacích studií provedených renomovanými mezinárodními společnostmi o našem postavení na trhu v této oblasti je několik projektů a technických opatření, které budou realizovány tento rok nebo v příštích letech. Konkrétní projekty budou s konečnou platností schváleny vlastníky. Ekologie je každopádně pro Českou rafinérskou zásadní prioritou již od jejího vytvoření v roce 1996, cílem je snižovat dopad na životní prostředí a samozřejmě dodržet legislativní požadavky. Co se týče zvýšení množství zpracované ropy, toto nevyžaduje žádnou investici do litvínovské rafinérie – znamená to však, že její kapacita bude využita efektivněji.

Můžete zvýšit objemy zpracované ropy bez škod na životním prostředí?

V tomto roce plánujeme zpracovat více ropy než loni, kdy jsme měli odstávku celé rafinérie po dobu několika týdnů. Konečné využití kapacit rafinérie ovšem závisí na rozhodnutí a objednávkách zpracovatelů (obchodní organizace vlastníků). Česká rafinérská dodržuje všechny přísné normy na ochranu životního prostředí, takže zvýšení výrobních objemů nebude mít vliv na životní prostředí.

Budete místní města a obce podporovat finančně? Jaké druhy projektů byste chtěli podporovat a jak?

Česká rafinérská dlouhodobě pomáhá v regionech, kde působí, tj. na Mostecku a Litvínovsku, ale také v Kralupech nad Vltavou a okolí. Chceme být dobrými sousedy, a tak podporujeme organizace a projekty v oblasti sociální péče, vzdělávání, mládežnického sportu, kultury i ochrany životního prostředí. Naši partneři však musí pochopit, že v těžkých časech se možná nevyhneme snížení podpory v některých oblastech a projektech. Nechci hovořit o konkrétních číslech, jelikož jednání se starosty a ostatními subjekty nebyla ještě dokončena.

V mosteckém regionu mnoho lidí kritizuje skutečnost, že chemický závod v Litvínově vlastní polská společnost. Těmi, kdo kritizují, jsou manažeři zvenčí, a někdy i zaměstnanci chemického závodu vidí budoucnost dost pesimisticky. Co je důvodem a co lze dělat?

Česká rafinérská je mnohonárodní společnost, ve které pracují společně s českými zaměstnanci Italové, Fin, Holanďan a dva polští manažeři. Současné potíže odvětví nemají nic společného s národností vlastníků, nýbrž pramení ze situace na evropském a globálním trhu. Finanční krize, která začala v roce 2009, způsobila v Evropě ekonomické zpomalení a snížení poptávky po našich produktech, zejména po motorových palivech. V současné době se zaměřujeme na optimalizaci procesů, abychom mohli lépe růst, až se tržní podmínky zlepší. Doba je však až tak zlá, že některé rafinérie v Evropě končí, jako například společnost Petroplus v sousedním Ingolstadtu v Německu. Ta se bez ohledu na vlastnickou a manažerskou strukturu dostala před dvěma měsíci do insolvence, a to kvůli dlouho trvajícím špatným podmínkám na trhu. Vnější prostředí se mění a my jako management musíme s našimi zaměstnanci a odbory pracovat na proměně společnosti tak, abychom z obtížné doby vyšli jako silnější společnost, schopná vytvářet přidanou hodnotu pro akcionáře.