Hyper Albert, Most
Persil Gold Plus 2kg - 179,90 Kč
Palmex Intensive 6kg - 449 Kč
Ariel Pro-Zim 7 400g - 42,90 Kč
Calgon 500g - 89,90 Kč
Vanish Oxi Action 1kg - 319 Kč
Ariel Professional 500g - 169 Kč
Celkem - 1249,70 Kč

Interspar, Most
Persil Gold Plus 2kg - 179,90 Kč
Palmex Intensive 6kg - 379 Kč
Ariel Pro-Zim 7 400g - 39,90 Kč
Calgon 500g - 119,90 Kč
Vanish Oxi Action 1kg - 199,90 Kč
Ariel Professional 500g - 169 Kč
Celkem - 1087,60 Kč

Tesco, Most
Persil Gold Plus 2kg - 178,90 Kč
Palmex Intensive 6kg - 429 Kč
Ariel Pro-Zim 7 400g - 39,90 Kč
Calgon 500g - 89,90 Kč
Vanish Oxi Action 1kg - 299 Kč
Ariel Professional 500g - 99,90 Kč
Celkem - 1136,60 Kč