„Břehy byly poškozené vlnobitím. Voda uhlodávala půdu a dostávala se až na soukromé pozemky,“ vysvětlil mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský, proč bylo potřeba takto zasáhnout.

Pro opravu břehů byla zvolena konstrukce, kterou odborníci nazývají jako kamennou rovnaninu. „Jednotlivé kameny jsou kladeny jeden vedle druhého do plochy tak, aby mezi nimi nezůstaly volné prostory. Je to velmi odolná a pružná konstrukce, ačkoli se při ní nepoužívá žádný pojící materiál jako například u dlažeb,“ přiblížil Svejkovský.

Kamenné valy budou ve výsledku zpevňovat tři úseky břehu v celkové délce tři čtvrtě kilometru. Mezi nimi ale zůstanou volné proluky v původním stavu, které nebyly zasaženy vlnobitím a sloužit mají pro přirozený život živočichů. Ocení je také rybáři a windsurfaři. Z hradeb by se k vodě pro úlovek nebo s prknem dostali jen stěží, protože jsou příliš příkré. V tomto ohledu novinky rybáře ani sportovce nepotěší. K stavbě se ale předem vyjadřoval svaz rybářů i další dotčené organizace a úřady, takže je prováděna podle předem dohodnutých pravidel.

Zpevnění břehů stojí Povodí Ohře dvacet jeden milion korun. Součástí kalkulace bylo doladění vzhledu.

Plocha, která vznikla na horním okraji opevnění, bude využitá jako obslužná cesta pro správce díla. Vysypaná je oblázky. Tato komunikace nebyla navržena jako cyklostezka, ani veřejná komunikace, či parkoviště, ačkoli by k takovému využití mohla svádět. V těchto dnech se po celé její délce činí zahradní dělníci a sázejí keře a stromky.

Zatím se pracuje na dokončení dvou etap oprav břehů. V létě stavební práce ustanou a poslední nezpracované haldy kamení zůstanou ležet na břehu přehrady do podzimu. Třetí etapa skončí ještě v prosinci. Pro stavbu je totiž nutné snížit hladinu vody v nádrži, proto se práce provádějí hlavně na podzim a v zimě.