Tři první třídy povede trenérka Martina Fartágová, která je specialistkou na přípravu dětí do třinácti let. Martina Fartágová je také držitelkou mnoha certifikátů z University Karlovy, právě v oblasti zaměřené na tréninkovou přípravu dětí a rozvoj jejich dovedností formou her. Žáci prvních tříd budou moci využívat kompletní nabídky badmintonového klubu Super Stars Most.

Zájemci se budou moci přednostně přihlásit na tréninky závodního badmintonu. Základní školou zasvěcenou badmintonu byla vždy Základní škola, Most, Václava Talicha (4. ZŠ), ale tam se bohužel prozatím nepodařilo dohodnout na zavedení badmintonu do prvních tříd, a proto vedení klubu oslovilo 15. ZŠ, kde se setkalo se zájem a aktivním přístupem.

Na 4. ZŠ se bude nadále vyučovat badminton na druhém stupni jako povinný předmět v šestých třídách a povinně volitelný v sedmém až devátém ročníku. Nově zde bude otevřen předmět badminton v jedné z pátých tříd.

Od rozšíření badmintonu ve školách si badmintonový klub Super Stars Most slibuje nové talenty, kteří by v budoucnu dosáhli na podobné výsledky jako současní hráči. Nadále také bude pokračovat spolupráce s Podkrušnohorským Gymnáziem Most.

Lukáš Kroc