Kde: nakladatelství Rybka Publishers, 2020
Kdo: Tim Marshall

Ukazuje novodobé zdi, hranice a bariéry, které rozdělují současné společnosti: Evropu, USA, Izrael a Palestinu, Blízký východ, indický subkontinent, Čínu, Afri­ku či Spojené království. A objasňuje historické okolnosti, které ke vzni­ku novodobých zdí vedly.

Věděli jste třeba, že polovina veškerých zdí, které rozdělují dnešní svět, vyrostla až po roce 2000? Navíc se nerodí jen bariéry a hranice fyzické: vznikají (staro)nové sociální, kulturní, etnické či náboženské konflikty a příkopy, donedávna soudržné společnosti a komunity se dál štěpí a bortí. Navzdory sílící globalizaci, internetu a propojenému světu se zdá, jako bychom dnes byli rozdělenější než kdykoli předtím. Vstoupili jsme do „věku zdí“. Co s tím? Nová kniha Tima Marshalla představuje fascinující klíč k pochopení toho, co se s námi vlastně děje a co nás čeká.