Kdy: neděle 6. září od 14 do 18 hodin
Kde: park Střed v Mostě

Program Zahradní slavnosti:
14:00 Zahájení slavnosti
14:05 - 15:00 Komentovaná prohlídka s dendrologem a odborníkem na historii
15:00 - 15:30 Big Band Zdenka Tölga, I. část
15:30 - 16:30 Veřejné projednání vítězného návrhu architektonické soutěže + panelová diskuze s architekty a vedením města
16:30 - 17:00 Big Band Zdenka Tölga, II. část
18:00 Ukončení slavnosti

Workshop na téma pravidla parku - Pojďme společně vytvořit pravidla pro náš park
Tvořivé dílny ZUŠ Moskevská pro děti i dospělé: Pobyt v parku
Vystoupení žáků ZUŠ F. L. Gassmanna
Dětská zábavně - vzdělávací stezka parkem se Střediskem volného času
Výstava všech návrhů Architektonické soutěže o Cenu Nadace Proměny na obnovu parku Střed v Mostě.