Kdy: celoročně
Kde: u Českého Jiřetína

Výška hráze je 58,5 metru, dlouhá je téměř půl kilometru. Je zásobárnou pitné vody pro Podkrušnohoří. Rozkládá se na ploše více než 150 hektarů. Její hráz je přístupná veřejnosti pěšky, k vodní hladině je vstup zakázán. Vybudována byla v letech 1951 až 1963. K dopravě materiálu sloužila Moldavská horská dráha. Na dně přehrady skončila osada Fláje, jejíž dřevěný roubený kostel sv. Jana Křtitele byl přemístěn do Českého Jiřetína.

V 50. výročí dokončení přehrady byla vydána Českou poštou známka v řadě Technické památky ČR. Obvykle koncem května pořádá Povodí Ohře Dny otevřených dveří, které nabízí unikátní pohled do nitra přehrady. Povodí Ohře vybudovalo u hráze informační centru ve spolupráci s nedalekou saskou přehradou Rauschenbach. V současnosti má, jako ostatní informační centra zavřebo. Nedaleko od hráze vede trasa podél Flájského plavebního kanálu, vodní cesty z počátku 17. století.