Kdy: 26. - 29. října, vždy od 10 do 15 hodin
Kde: Obora Fláje

Vstup je povolen ve dnech 26. – 29. října, vždy od 10 do 15 hodin, pro pěší a cyklisty jen po vyznačené trase na mapě (asfaltová komunikace Šumenské údolí – Zámecká křižovatka, Zámecká křižovatka – Dlouhá Louka), která je umístěna na vstupních branách Obory Fláje. Z důvodů bezpečnosti veřejnosti a klidu chované zvěře, žádáme o dodržování návštěvního řádu. 
Lesy České republiky, s. p. Lesní správa Litvínov - držitel honitby a Zámek Koloděje - uživatel honitby.