Místo výkopu hasičům posloužila montážní jáma v dílně hasičské stanice v mosteckých Velebudicích. Velitel směny Petr Pospěch řekl, že hasiči nejprve vytvořili bednění na stranách „výkopu“, které zajistili pomocí hydraulických vzpěr. Právě jejich bezpečnostní rozložení a instalaci vzpěr se hasiči učili ovládat. „Až po zabezpečení „zavaleného výkupu“ se jednotka mohla bezpečně dostat ke „zraněnému“, kterého pomocí speciálních nosítek hasiči evakuovali z výkopu,“ popsal simulovaný výcvik a technický zásah Petr Pospěch.