V té době, kdy lidé dýchali ve městě smrtící dávky smogu, jsem ještě nebyl na světě. Ze 70. let si pamatuji jen cestování tramvají do starého Mostu kolem smradlavé černé řeky Běly. Teď, kdy dýcháme čistější vzduch a lidi víc trápí nezaměstnanost než životní prostředí, bude zajímavé sledovat spor o stavbu spalovny odpadků v průmyslové zóně v Komořanech.

Ve spalovně má končit odpad z běžných popelnic, kam se nesmí házet recyklovatelné plasty, papír, sklo a elektro. Anarchisté již vylepili na protest letáky a někteří ekologové varují před zhoršením ovzduší. Jiná skupina odborníků namítá, že využívání odpadků k výrobě tepla a elektřiny je neškodné, užitečné a běžné třeba ve Skandinávii, kde cenný odpad „těží“ na zrušených neekologických skládkách nebo ho dováží jako palivo

. Paradoxem je, že aktivisté, kterým vadí rozšiřování těžby uhlí, jsou proti spalovně, která by šetřila naše zásoby uhlí. Zastánci spalování odpadu by si zase měli uvědomit, že Mostecko stále není vyspělá Skandinávie, kde se třídí a recykluje většina odpadu, a že dost lidí má z další továrny strach.

Stačí se podívat na výstavu fotek v knihovně.