Stanoviště kontejnerů měla prostě svou kulturu. Je čas se k ní opět vrátit. Lidé by pak možná víc třídili, jak je teď k tomu nabádá radnice v osvětové kampani Dycky Most, dycky třídí.

Když se dnes projdete po Mostu, popelnice jsou jako pěst na oko. Domy u nich jsou opravené, barevné, hezké, lidé si zdobí balkóny, pečují o záhonky, a pak bum! U chodníků a pod okny jsou kolony odhalených popelnic, které často přetékají a kolem je svinčík. Na takové ulice není pěkný pohled. Nádoby jsou navíc často otevřené nebo nemají víka a jde z nich zápach. Proč se mají lidé dívat na skládky? Kdyby město pro popelnice zavedlo krytá stanoviště od nějakého šikovného designéra nebo architekta, sídliště by prokoukla.

Popelář Franta ze seriálu Most! je zpět. Třiďte, žádá Mostečany

Před pár lety studenti odborných škol navrhli pro Most řadu originálních přístřešků pro popelnice. Je škoda, že zůstalo jen u soutěžních návrhů. Kontejnery má schované řada měst a obcí, třeba Drážďany, Horní Jiřetín (u hasičské zbrojnice) a vesnička Želenice u Mostu (před obecním úřadem). Hned to tam vypadá lépe.

Most nemusí budovat hromadně desítky přístřešků ze zelenou střechou. Stačí začít po troškách tam, kde je to vhodné. Když se novinka osvědčí, může se pokračovat jinde. Když máme dycky třídit, tak v důstojném prostředí.

Studentská soutěž na řešení úložišť odpadových kontejnerů v Mostě a vyhlášení výsledků na radnici v Mostě. Návrhy dělali studenti Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.
Most chce „obléct“ popelnice. Studenti představili své originální návrhy