Patrně jsou si všichni jisti vítězstvím svých stran. Dokonce i komunistický koutek vypadal spokojeně, a jejich doktor, majíc plné ruce práce s výkladem, nestihl usnout. Že si popletl význam slov autentický a identický, byla jen malá piha na kráse.

Zastupitelstvo oživilo vystoupení dětského parlamentu, který lamentoval nad nemožností se scházet, nemajíce klub pro chudé. Bohatí prý mají kam jít, ale Timurova parta nikoli. To máte těžké, stavět klub pro 20 sociálně slabých intelektuálů, když běžné omladině stačí opěradlo lavičky, čůčo a pár cigaret. Také žádali přidat půl vychovatelky do normativu.

Časy jsou zlé Kamile, šetřit se musí, ale vychovatelku bych dělat nešel. Nenechal bych se rozpůlit ani od Copperfielda, natož od ministerstva školství. Na dětech bylo vidět, že jsou krapet nervózní, ale jinak to měly připravené celkem pěkně. Až na tu myšlenku.

Pak vystoupil zastupitel za socany, pan Novotný. Popřál všem kandidátům do poslanecké sněmovny hodně štěstí a připojil výzvu, aby se ostatní členové zastupitelstva, po vzoru členů sociální demokracie, vzdali měsíční zastupitelské odměny, ve prospěch Markétky Svobodové, trpící vzácnou chorobou. Jelikož je v zastupitelstvu samá smetánka, očekávám, že to nebude problém. Určitě je to lepší pomoc, než poslat peníze řeckým flákačům.

Nakonec se ještě všechno odhlasovalo, probrala se velmi těžká kauza o užívání chodníčku mezi sousedy a všichni mohli jít domů. Takže nuda a šeď, téměř jsem vám tam usnul. Jeden by se tomu doktorovi skoro přestal divit.⋌ Autor je mostecký spisovatel