Když se od rodičů odstěhují odrostlé děti, je to v bytě znát. Pokoje ztichnou. Když z anonymního městského prostředí zmizí ročně několik set lidí, nikdo to v ulicích nepostřehne. V atmosféře zdánlivého pořádku a sebestřednosti je těžké si připustit, že trvalý úbytek lidí po troškách narušuje funkčnost města, v němž je vše na sobě závislé. Hrozbu plíživého zániku odhalují statistiky. Podle radniční evidence se koncem ledna 2020 hlásilo v Mostě k trvalému pobytu 64 574 lidí, zatímco v roce 1992 měl Most 72 658 obyvatel. Zmizení 8 084 lidí během jedné generace není legrace.

Ukazuje se, že výrazný pokles nezaměstnanosti a ani populistická opatření jako svoz odpadu zdarma, bezplatná doprava v MHD pro školáky a seniory a levná privatizace bytů pokles počtu obyvatel nezastavují. Mladí lidé si Most stále spojují spíše se sociálními problémy a narušeným životním prostředím a rodiny chtějí zakládat jinde.

Tato veřejná prostranství na třídě Budovatelů se mají rekonstruovat.
O dotazník k budoucí podobě třídy Budovatelů v Mostě neměli mladí zájem

Počet obyvatel klesá z podobných důvodů v celém Ústeckém kraji, ale Most je zvláštní případ. Během průmyslové horečky v letech 1950 až 1970 se počet Mostečanů zdvojnásobil z 25 tisíc na 50 tisíc. Nové město mělo pojmout až 100 tisíc obyvatel, ale po pádu socialismu této mety nikdy nedosáhlo.

Paneláková sídliště už tolik nelákají. Odkládání jejich revitalizace vyvolá další potíže. Vylidňované město se rozšiřuje do krajiny, kde stavby vilek zabírají úrodnou půdu a zvyšují tlak na další občanskou vybavenost a veřejné služby. Při celkovém poklesu počtu obyvatel bude těžší zaplatit rozvoj Mostu z daní.

Vyprazdňování města, které předci zažívali během válek či morových epidemií, se nenápadně prohlubuje. Slábnutí populace v éře míru a blahobytu je silou, která mění město rychleji než strategické plány na jeho záchranu. Zdá se, že v příštím století bude Most osiřelou vesnicí jako pokoj po odrostlých dětech.

Letos se bude rekonstruovat tato zastávka v ulici J. Průchy v Mostě.
Nová parkovací místa i parkour. Podívejte se, co se chystá v Mostě a Litvínově