Brzy začne rekonstrukce parku Střed v Mostě. Od roku 2023 bude v areálu platit provozní řád. Ten se právě tvoří a Mostečané mohou jeho znění ovlivnit vyplněním dotazníku na internetu.

Nová pravidla se dotknou například kouření, alkoholu, nočního režimu či cyklistů. Je správné regulovat chování lidí ve volně přístupném parku. Ano, je to nezbytné.

Nežijeme v idylickém Kvítečkově, kde jsou všichni hodní. Když v Mostě vznikne neoplocený krásný park se sportovišti, pódiem, kavárnou a bazénkem, je třeba stanovit pravidla, aby správci mohli 24 hodin denně chránit veřejný majetek a rekreanty před nevychovanci. Velkým tématem je proto i kouření. Diskutuje se o tom, zda se zakáže v celém parku, nebo se povolí jen na terase kavárny či na několika místech s popelníky. Další možností je dovolit kouření všude s výjimkou hřišť.

Nejlepší by bylo zakázat kouření v celém parku, což ohleduplní kuřáci jistě pochopí. Stejně chráněné jsou lesy. Když můžeme chránit smrky před požárem, proč neochránit astmatika odpočívajícího v parku u fontány, kde se usadí i parta kuřáků? Potíž je v tom, že i v lese lidi běžně kouří zákaz nezákaz. Park je sice menší než Krušné hory, ale hlídači nemůžou číhat u každé lavičky.

Řešením bude, ke škodě návštěvníků, zřejmě kompromis – stanovené kuřácké zóny s popelníky. Kouření v celém parku (kromě hřišť) by byla nejhorší varianta. Pak to v něm bude vypadat jako u jezera Most, kde se v dubnu válely na zemi hromady vajglů.