Městská policie v Mostě zveřejnila v dubnu výsledky anonymního průzkumu pocitu bezpečí u obyvatel starších 15 let. Dotazník před čtvrt rokem vyplnilo 622 Mostečanů. Ze srovnání s loňským průzkumem vyplynulo, že nejvíce narostly obavy ze sociálně vyloučené lokality Dobnerovka a z okolí Centralu, kde pocit bezpečí podle ankety snižují i party drzých teenagerů. Respondenti konstatovali i větší nejistotu v MHD a parcích. Celkově se ale hodnocení Mostu zlepšilo o 9 procent, což odpovídá trendu snižování kriminality, který objektivně prokazuje svými statistikami státní policie.

Význam pocitu bezpečí v Mostě stoupá. Městská policie jeho zjišťováním získává cenné informace o tom, kde se lidem svírá strachem žaludek a kde je vhodné přijmout nějaké bezpečností opatření. Strážníci ze své praxe samozřejmě vědí, kde jsou riziková místa, ale potvrzení od veřejnosti usnadňuje prosazování změn. Na doporučení obyvatel se už upravila hlídková služba a asistenti prevence kriminality chodí tam, kde je vyšší poptávka po klidu. Už se dokonce oficiálně hovoří o „participaci veřejnosti na plánování práce Městské policie v Mostě“, což chce její vedení představit jako inovaci na odborné konferenci v Brně.

Martin VokurkaZávěry tzv. průzkumu, byť v řeči shrnujících čísel působí vědecky a důvěryhodně, je však třeba brát s rezervou. Největší slabinou je nízká účast, ani ne jedno procento obyvatel nepředstavuje reprezentativní vzorek místní populace. Odpovídala i jiná skupina než loni. Ta, která měla zrovna chuť. Nikdo ji systematicky nevybral. Pocit je navíc jakoukoliv metodou těžko uchopitelná pomíjivá emoce. U subjektivního hodnocení bezpečí je důležitá řada věcí - věk, pohlaví, adresa či osobní zkušenost se zločinem.

Mladíci se bojí méně než přepadené seniorky, s jinými pocity chodí večer vynášet odpadky lidé v hezké vilové čtvrti a v zanedbaném panelákovém sídlišti. Je tedy těžko uvěřitelné, že během jednoho roku klesly u třetiny respondentů obavy z romské menšiny, když během stejného období dokonce i úřady zdůrazňovaly rostoucí potíže v soužití a populisté chtěli stavět "vesnici pro lůzu". Na těchto protichůdných pocitech nelze stavět účinnou prevenci. Na serioznější data je nutný sociologický průzkum. Takový, který by mimo jiné prověřil, zda u Romů klesly obavy z neromské většiny.