Mostecko podporuje Ukrajinu napadenou Ruskem. Města a obce v našem okresu přijímají válečné běžence, pomáhají jim materiálně i finančně. Situace na východě je pro Ústecký kraj velmi důležitá nejen z pohledu humanity. Ruská agrese a její globální odsouzení ovlivní také rychlost revitalizace ekologicky postiženého Podkrušnohoří. To nedávno přistoupilo na konec doby uhelné a chtělo co nejdříve vytvářet z šachet jezera pro rekreaci a výrobu zelené energie.

Jenže strategický význam Mostecka opět stoupá. Má pod zemí velké zásoby uhlí. Jeho hodnota roste, protože státy řeší svou energetickou bezpečnost a nezávislost na surovinách z Ruska. Teď se mluví hlavně o plynu a ropě. Zároveň sílí tlaky na přehodnocení Zelené dohody pro Evropu. Část politiků, podnikatelů a veřejnosti bude chtít zpomalit útlum těžby uhlí, aby nebylo hůř. To je oprávněná snaha, ale nezapomínejme, že jde o víc. Klimatická krize válkou na Ukrajině nezmizela.

Na Mostecku jsou tři uhelné doly. Dvěma z nich naštěstí nestojí v cestě lidská sídla. Pokud půjde o život, je třeba na nezbytně nutnou dobu těžit tam. Třetí důl je u města Horní Jiřetín a kvůli limitům bagry k domům nesmí, a tak by to mělo zůstat.

Uhlí bude lákat dál, ale pro mírovou budoucnost je lepší urychlit zavádění obnovitelných zdrojů energie a snižovat její spotřebu. Ihned, i za cenu menšího pohodlí. Všimněte si, jak ceny benzínu rekordně stoupají, ale ve většině aut stále jezdí i na kratší vzdálenosti jen jedna osoba – řidič. Ekologičtější MHD a chodníky jsou přitom poloprázdné.