Obávají se, že když se vyprázdní, radnice pro ni nenajde využití a zbourá ji. Na podzim kvůli tomu uspořádají před knihovnou demonstraci. Radnice všechny uklidňuje: na řešení je čas několik let a určitě se nějaké najde. Vedení města dodává, že Repre bude pro knihy skvělým místem a že pro opuštěnou budovu knihovny se bude hledat smysluplný a udržitelný projekt.

Celý spor má příčiny v minulosti. Téma Repre a knihovna se probírá už patnáct let. Obě technicky zastaralé městské budovy radnice za tu dobu nedokázala rekonstruovat samostatně, protože přednost dala aquadromu a sportovní hale, což stálo dohromady přes půl miliardy korun. Teď se má za podobnou cenu upravit jen Repre v centru Mostu, aby se do něj vešla knihovna z okraje města. Tenhle odvážný záměr, jenž má oživit střed Mostu, je starý dva roky, nyní spěje ke stavebnímu povolení a už bylo o něm napsáno hodně. Že radnice celý záměr začala dělat bez účasti knihovníků, veřejné diskuze a architektonické soutěže, je asi největší kritikou, a oprávněnou.

Petice a demonstrace to dokazují a přitom vnášejí do sporu nový prvek. Je úžasné, že lidé v digitálním 21. století chtějí vyjít do ulic, aby hájili práva čtenářů papírových knih a knihovnické služby. Spisovatelé a básníci by měli jásat radostí – v Mostě, kterému se vytýká nízká vzdělanost a kulturnost, mají zastání. Ano, petici iniciovali Piráti, kteří tím mohou sledovat politické cíle, ale budiž. Škoda jen, že iniciativa přišla s křížkem po funuse. Město tlaku neustoupí, protože do přípravy rekonstrukce Repre a stěhování knihovny investovalo skoro dvacet milionů korun.

Je chvályhodné, že radnice hodlá investovat do půjčování knih a kultury pro lidi rekordní sumu. V takovém případě ale musí být maximálně otevřená a vstřícná. Když na prezentaci veřejného projektu Repre nesmí přijít veřejnost, je něco špatně. Potom není divu, že lidi tajnůstkářským politikům nezbaští líbivá slova o tom, že budova knihovny není žádný problém, a spíš v tom vidí hru jakési stavební lobby.