Budoucí využití obou uvolněných míst se liší. Zatímco panelák nahradí tráva, školu parkovací dům. Most musí na rozdíl od Litvínova projekt víc promyslet, aby ho přijali i lidé bez aut.

Litvínov hodlá v Janově postupně zbourat čtyři opuštěné paneláky. Jeden už padl. Je to dobře, a i když zánik budov starousedlíky bolí, zvykají si. Odstraňováním ohyzdných domů, které léta nefungují a překážejí v rozvoji sídliště, se vytvoří travnaté plochy. Ty mohou v budoucnu posloužit jako záloha pro nové nízkopodlažní stavby či parčíky, které sídliště ozdraví.

Most je o něco dál. Školu zrušenou před patnácti lety kvůli úbytku dětí zbourá a místo ní chce postavit parkovací objekt. Volba je logická. Řidiči si stěžují, že na sídlišti je málo míst pro auta. Potíž je v tom, že část obyvatel s proměnou školy na garáž nesouhlasí. Stále vidí ve škole využitelnou budovu. Tento postoj by radnice neměla podcenit, jinak lze očekávat petici. Co v ní bude? Například „Nechceme se dívat z okna na auta… Bude větší prašnost a hluk… Kde si děti budou hrát?…“.

Objekt školy si nikdo nechce koupit, ani pronajmout, proto chátrá. Parkovací dům je dobrá volba, pokud připravovaná architektonicko-dopravní studie zaručí kvalitní stavbu a nezapomene na okolí. Když garáž bude hezká a obklopená stromy a hracími prvky pro děti, demolici pochopí víc lidí jako v Janově.