Památkově chránit sídliště. Na severu Čech, kde průmysl zničil tradiční památky, to zní skoro jako vtip. Mostečan a Litvínovan má panelák spojený spíše s „králíkárnou“ než se zámkem, kde se každá oprava hlídá. Domy vedle šachet vznikaly rychle, levně a často fušersky. Jenže státy na severu Evropy už část prefabrikovaných sídlišť chrání. Památkáři správně upozorňují, že hodnotná nejsou všechna sídliště z dob totality. Chránit lze jen ta, která tvoří cenný urbanistický celek, který se konstrukčně, vzhledem i občanskou vybaveností vymykal tehdejší běžné výstavbě.

Problém je, že jednotlivá sídliště v Mostě z průměru výrazně nevyčnívají. Paneláky nejsou ani zcela původní, mají zateplení, roztodivné barevné fasády a okolí je jiné. Pryč jsou bazénky, umělecká díla i hrací plácky. Loni vydaná odborná publikace Panelová sídliště – revitalizace vs. ochrana sice dává za vzor bývalé Sadové náměstí (dnešní park Střed), ale to zpustlo a má se změnit, aby vyhovělo současným potřebám.

Most je unikátní jako celek, protože vznikal na zelené louce. V ojedinělém souboru budov v centru se má za památku prohlásit divadlo. To lze jen podpořit. Nevyhovující prostranství s paneláky ale raději přenechme architektům k revitalizaci, aby se lidem ve městě lépe žilo.