Chcete získat DVD a historické pohlednice z vydavatelství J. Hrona? Stačí se zúčastnit soutěže. Její vyhlášení najdete v tištěném Mosteckém deníku.

Velká proměna gotického města nastala v první polovině 16. století, kdy po ničivém požáru v březnu roku 1515 bylo nutné město vzkřísit téměř od základů.

Nedotčen zůstal pouze hrad na vrchu Hněvíně.

Po požáru zbyly z původního kostela Nanebevzetí Panny Marie z druhé poloviny 13. století pouze ruiny. V letech 1517 - 1594 byl tedy znovu postaven děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie v pozdním gotickém stylu podle plánů Jakuba Heilmanna ze Schweinfurtu.

30. září 1975 se tato vzácná stavební památka dala do pohybu a 27. října se zastavila o 841,1 metru dál na nových základech.

Po zmiňovaném velkém požáru v roce 1515 se roku 1532 započalo se stavbou radnice a do roku 1550 vyrostla v Mostě na I. náměstí krásná renesanční radnice saského stavitele Jakuba Grosse. V roce 1881 byla zbořena a v letech 1881 - 1883 nahrazena neorenesanční budovou okresního a krajského soudu, která v téže podobě přetrvala až do zániku starého Mostu.

Po zboření staré radnice byla postavena ve spodní části I. náměstí radnice nová, již v pseudo renesančním slohu. Na I. náměstí se dále nacházela renesanční kašna od Vincence Petrasche z roku 1587 a morový sloup z roku 1681 od Jana Petra z Toscany, který zhotovil na paměť velké morové epidemie, jež postihla v roce 1680 také Most. Kašna a morový sloup se dnes nachází na novém I. náměstí.

Nejrozsáhlejší stavbou II. náměstí byl klášter minoritů s kostelem sv. Františka Serafinského. Dominantou III. náměstí byl tzv. piaristický kostel, jenž nesl jméno Sedm radostí panny Marie, původně pozdě gotická stavba z počátku 16. století tvořila kostel s klášterem a školou.

Roku 1782 byl patentem císaře Josefa II. klášter s kostelem převeden do řádů piaristů, který byl roku 1768 uveden do Mostu. III. náměstí doplňoval kamenný mariánský sloup z roku 1710, který se dnes nachází u kostela ve Vtelně. V roce 1898 se v Mostě, v prostorách promenády císaři Josefa II, pozdějších Wilsonových a Fučíkových sadů, konala Severočeská výstava průmyslu, řemesla a zemědělství. Nejstarší stavbou ze starého Mostu, které se do současné doby dochovala, je špitální kostel sv.Ducha z dvacátých let 14. století, který se nachází z dnešního pohledu nedaleko přemístěného kostela Nanebevzetí Panny Marie, historicky za městskými hradbami u pražské cesty. Daleko mimo město, při žatecké silnici v roce 1908, vyrostla nová kasárna císaře Františka Josefa I, která se dochovala až do současné podoby avšak vojsko zde již není.

V letech 1910 - 1911 se podle návrhu architekta Alexandra Grafa vybudovalo v secesním stylu městské divadlo. Odstřel této kulturní chlouby 22. října 1982 byl pak tečkou za více jak sedm set let trvající existencí starého Mostu.

Nové město Most se začalo budovat na opačném břehu řeky Bíliny, než původní královské.

O NAKLADATELSTVÍ J. HRONA
Nakladatelství Hron má v nabídce mnoho DVD o zaniklých obcí Mostecka, Jirkovska a Bílinska a dále několik desítek DVD a brožur o historii všech měst a většiny obcí v celých severních Čechách. Mimo jiné tento rok vyšlo 2 DVD „Starý a nový Most“, DVD „Stoletá proměna Litvínova„, dále DVD o Teplicích a okolí, Ústí nad Labem a okolí, Lounech a okolí a Žatci a okolí. Veškerá DVD, brožury a také pohledy starého a nového Mostu, zaniklých obcí apod. je možné objednat na internetu na http://www.jaroslavhron.ic.cz, kde je kompletní nabídka zboží o Mostě a nejen o něm, zaniklých obcích a městech v celých severních Čechách.