Chcete získat DVD a historické pohlednice z vydavatelství J. Hrona? Stačí se zúčastnit soutěže. Její vyhlášení najdete vždy v pátečním Mosteckém deníku.

Oblast pod vrchem Hněvín byla osídlena už v dobách mladší doby kamenné. První historická zpráva o tvrzi (Gnevin most) se nachází v nejstarší české kronice psané latinsky v roce 1040, jejímž autorem je pražský kanovník Kosmas. Nejstarší písemné doklady o tržní osadě zvané Most pochází z roku 1207, kdy jsou Přemyslem Otakarem I. potvrzena práva trhová, silniční a mostní. Václav I. osadu a tvrz vyvlastnil a v letech 1238 - 1248 tu nechal postavit kamenný hrad. Za panovníka Václava I. nebo Přemysla Otakara II. bylo město Most povýšeno na svobodné královské město. To se stalo v polovině 13. století. Přesné datum nelze spolehlivě zjistit, protože se nezachovala zakládací listina.

Původní slovanská osada, dnešní město Most, vzniklo na okraji široké roviny mezi jižními svahy Krušných hor a Českým středohořím tam, kde se stýkal jeden z posledních západních výběžků Českého středohoří, Hněvín, s Komořanským jezerem. Jeho východní část dosahovala jen malé hloubky a na mnoha místech přecházela v bažiny. Od keltské doby tudy vedly obchodní stezky a pro snadnější překonání bažinaté části zde byl vybudován celý systém mostů. Tato skutečnost zřejmě dala v době slovanského osídlení předpoklad pro jméno pozdějšího města.

Přístup do města umožňovaly městské brány. Nejznámější byla Pražská brána, dále Jezerní a Špitální. Všechny byly v letech 1829 - 1837 zbořeny. K roku 1359 se uvádí první dláždění města, v roce 1374 se zakládají první vinice v okolí města, roku 1388 je uváděn do provozu první vodovod.

Město postihlo ve své historii několik velkých požárů, první v roce 1455, dále asi nejničivější roku 1515, další 1583, 1723,1769, 1820 a nakonec 1832.
První zmínka o uhlí se dochovala v městské knize v roce 1403, v roce 1613 započalo dolování hnědého (kamenného) uhlí. Roku 1470 byl založen pivovar, 1732 poštovní úřad, 1855 městská nemocnice, 1859 mostecká spořitelna, 1869 cukrovar, 1882 porcelánka, 1888 Císařské lázně, 1890 ocelárna, 1901 byl zahájen provoz elektrické pouliční dráhy z Mostu přes Kopisty, Růžodol, Lipětín, Dolní a Horní Litvínov do Janova. 8. října roku 1870 přijel do Mostu první vlak a byla zahájena železniční doprava na úseku Ústí nad Labem - Teplice - Chomutov.

Roku 1902 bylo ve městě zavedeno elektrické veřejné osvětlení. Nynější znak je převzatý z poslední používané pečetě, gotického stříbrného typáře, který vznikl nejspíše v letech 1399 - 1400. Na tomto pečetidle se poprvé objevuje český lev se šesticípou hvězdou a opevněný most.

Jaroslav Hron

O NAKLADATELSTVÍ J. HRONA
Nakladatelství Hron má v nabídce mnoho DVD o zaniklých obcí Mostecka, Jirkovska a Bílinska a dále několik desítek DVD a brožur o historii všech měst a většiny obcí v celých severních Čechách. Mimo jiné tento rok vyšlo 2 DVD „Starý a nový Most“, DVD „Stoletá proměna Litvínova„, dále DVD o Teplicích a okolí, Ústí nad Labem a okolí, Lounech a okolí a Žatci a okolí. Veškerá DVD, brožury a také pohledy starého a nového Mostu, zaniklých obcí apod. je možné objednat na internetu na http://www.jaroslavhron.ic.cz, kde je kompletní nabídka zboží o Mostě a nejen o něm, zaniklých obcích a městech v celých severních Čechách.